Featured post

इ 9 वी चा रिझल्ट बनवण्याचे Excel सॉफ्टवेअर , Excel software for 9th result.

🌀 इ 9 वी चा रिझल्ट बनवण्याचे Excel सॉफ्टवेअर 2017-18 ! 🌀 9th Result Software 【 🚫 सूचना: क्लिक केल्यावर काही वेगळेच ओपन झाल्यास ती...

अभ्यास दीपावली सुट्टीचा

अभ्यास दीपावली सुट्टीचा :  प्रतिदिन निहाय दीपावली अभ्यासदीपावली सुट्टीचा खालील अभ्यास डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ________________________________ .इयत्ता : दुसरी
दिनांक मराठी गणित 
०८/११/२०१५घरभर प्रकाश " मधील १० ओळी शुद्धलेखन लिहा, व त्यामधील जोडशब्द शोधा.१ ते ३० पर्यंत अंकी व अक्षरी लिहा.पान नं १६-२० वाचा.
०९/११/२०१५पान नं ९ सोडवा व १०/११ पान वाचा, तसेच  २० पिल्लुदर्शक शब्द शोधून लिहा.१ ते ३० पर्यंतचे अंक  दशक व एकक रुपात लिहा.
१०/११/२०१५पावसा पावसा येये कविता म्हणा व कॅट ,कॉट यासारखे २० शब्द शोधून लिहा.३१ ते ६० पर्यंत अंकी व अक्षरी लिहा. व १ ते ३० पर्यंतच्या अंकांचे दशक व एकक रुपात लिहा.
११/११/२०१५    व १२/११/२०१५  दीपावलीच्या शुभेच्छा
१३/११/२०१५दीपावली च्या दोन दिवसात काय-काय मजा केली त्याचे कमीत कमी १०० शब्दात वर्णन करा.६१ ते १०० पर्यंत अंकी व अक्षरी लिहा. तसेच ६१ ते १०० पर्यंत दशक व एकक रुपात लिहा.
१४/११/२०१५सशाचे रक्षण कसे झाले " या पाठाचे वाचन करा व जोडशब्द लिहा. तसेच पाणी-जल, झाड-वृक्ष यासारखे समानार्थी ५० शब्द लिहा.१ ते १०० पर्यंतच्या संख्यांचे उलटे वाचन करा. व पान क्र.२६ वरील उदाहरणे सोडवा.
१५/११/२०१५"दिनूचे बिल" धडा वाचा व त्यामधील जोडशब्द लिहा. दिवाळी च्या सुट्टीत जे काही खरेदी केले त्याचे बिल गोळा करा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे आडव्या ओळीत वाचन करा. व पान क्र.२७ वरील उदाहरणे सोडवा.
१६/११/२०१५"थेंबा,थेंबा कोठून येतोस" या सारखी पावसाची दुसरी कविता शोधून लिहा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे उलट्या आडव्या ओळीत वाचन करा. व पान क्र.२८ वरील उदाहरणे सोडवा.
१७/११/२०१५"धाडसी मुकुंद" हा पाठ वाचा व दिवसX रात्र , वरXखाली यासारखे ५० विरुद्धार्थी शब्द शोधा व लिहा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे तिरप्या ओळीत वाचन करा. व पान क्र.२८/२९/३० वरील उदाहरणे सोडवा.
१८/११/२०१५तुम्हास माहित असलेल्या ५० गावांची नावे लिहा. जसे. म्हैसगाव ,बोरगाव,खंडोबाचीवाडी १ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे उलट्या ओळीत वाचन करा. व पान क्र.३१/३२ वरील उदाहरणे सोडवा.
१९/११/२०१५"पवनचक्की" हा पाठ वाचा व त्यामधील जोडशब्द लिहा.तसेच पवनचक्की चे चित्र काढा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे सरळ ओळीत वाचन करा. व पान क्र.३३ वरील उदाहरणे सोडवा.
२०/११/२०१५"जाऊ फुलांच्या जगात" हा पाठ वाचा व २० फुलांची चित्रे किंवा नावे गोळा करा. व या पाठातील जोडशब्द लिहा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे सरळ ओळीत वाचन करा. व आठवड्याच्या वारांची नावे लिहा व उलटे वाचा.
२१/११/२०१५"सावित्रीबाई फुले" या पाठातील जोडशब्द लिहा. व पान नं १७,२६,३५ या पानावरील चित्रे पहा व त्याचे वर्णन करा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे सरळ ओळीत वाचन करा. व इंग्रजी महिन्यांची नावे लिहा व वाचा.
२२/११/२०१५"मला वाटते" व "महिने" यातील जोडशब्द लिहा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे वाचन करा. व इंग्रजी महिन्यांची नावे लिहा व उलटे वाचा.
२३/११/२०१५तुम्हास माहित असलेल्या २५ प्राण्यांची नावे लिहा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे वाचन करा. व मराठीमहिन्यांची नावे लिहा व उलटे वाचा.
२४/११/२०१५पान नं ४१ ते ६० पर्यंत फक्त वाचन करा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे वाचन करा. व मराठीआणि इंग्रजी महिन्यांची नावे लिहा व उलटे वाचा.
२५/११/२०१५ पान नं ६१ ते ८० पर्यंत फक्त वाचन करा.१ ते १०० पर्यंतच्या अंकांचे वाचन करा. व पान क्र.३७/३८/३९ वरील उदाहरणे सोडवा.
इंग्रजी :  दररोज इंग्रजी A - Z पर्यंत कॅपिटल व a-z पर्यंत स्माल लिपीत सराव करा.
तुमचे पूर्ण नाव इंग्रजीत लिहा व त्याचा सराव करा.

1 comment:

  1. I am speechless.There is an ocean of knowledge in this blog.
    We've such a wonderful blog.Its very useful

    ReplyDelete

Powered by Blogger.