Featured post

इ 9 वी चा रिझल्ट बनवण्याचे Excel सॉफ्टवेअर , Excel software for 9th result.

🌀 इ 9 वी चा रिझल्ट बनवण्याचे Excel सॉफ्टवेअर 2017-18 ! 🌀 9th Result Software 【 🚫 सूचना: क्लिक केल्यावर काही वेगळेच ओपन झाल्यास ती...

व्हिडीओ

व्हिडीओ

विशेष आभार ....! 
या ब्लॉगवरील व्हिडीओ निर्मिती ही महाराष्ट्रातील मान्यवरांची असून ती एकाच ठिकाणी उपलब्द्ध करून देण्याचा हेतू आहे , तरीही पुढील मान्यवरांचे विशेष आभार .
१. श्रीकृष्ण निहाळ सर 
 २. माळीवाडा स्कूल
 ३.सुभाषवाडी स्कूल
 ४. रवी अकादमी .

>>> DOWNLOAD ALL VIDEOS CLICK HERE <<<

1.अंक ज्ञान व्हिडीओ डाउनलोड करण्यासाठी येथे Click करा.

2.वाचन लेखन सराव व्हिडीओ डाउनलोड करण्यासाठी येथे Click करा.

3 .कुमठे बीट ज्ञानरचनावाद व्हिडीओज

Sr.
Videos
Size

Download

१]
साधे शब्द भाग – १
9.5 MB
DOWNLOAD
२]
साधे शब्द भाग – २
10 MB
DOWNLOAD
३]
साधे शब्द भाग – ३
10 MB
DOWNLOAD
४]
साधे शब्द भाग – ४
9.5 MB
DOWNLOAD
५]
साधे शब्द भाग – ५
9.7 MB
DOWNLOAD
६]
साधे शब्द भाग – ६
9.4 MB
DOWNLOAD
७]
साधे शब्द भाग – ७
12 MB
DOWNLOAD
८]
कानायुक्त शब्द भाग–१
8.5 MB
DOWNLOAD
९]
कानायुक्त शब्द भाग–
11 MB
DOWNLOAD
१०]
कानायुक्त शब्द भाग–
10 MB
DOWNLOAD
११]
कानायुक्त शब्द भाग–४
11 MB
DOWNLOAD
१२]
कानायुक्त शब्द भाग–५
11 MB
DOWNLOAD
१३]
कानायुक्त शब्द भाग–६
11 MB
DOWNLOAD
१४]
कानायुक्त शब्द भाग–७
10 MB
DOWNLOAD
१५]
कानायुक्त शब्द भाग–८
11 MB
DOWNLOAD
१६]
कानायुक्त शब्द भाग–९
11 MB
DOWNLOAD
१७]
वेलांटीयुक्त शब्द भाग-१
11 MB
DOWNLOAD
१८]
वेलांटीयुक्त शब्द भाग-२  
11 MB
DOWNLOAD
१९]
वेलांटीयुक्त शब्द भाग-३
7.4 MB
DOWNLOAD
२०]
वेलांटीयुक्त शब्द भाग-४
7.2 MB
DOWNLOAD
२१]
वेलांटीयुक्त शब्द भाग-५
7 MB
DOWNLOAD
२२]
उकारयुक्त शब्द भाग-१
8.8 MB
DOWNLOAD
२३]
उकारयुक्त शब्द भाग-२
8.5 MB
DOWNLOAD
२४]
उकारयुक्त शब्द भाग-३
8.3 MB
DOWNLOAD
२५]
उकारयुक्त शब्द भाग-४
8.1 MB
DOWNLOAD
२६]
उकारयुक्त शब्द भाग-५
8.2 MB
DOWNLOAD
२७]
उकारयुक्त शब्द भाग-६
8.5 MB
DOWNLOAD
२८] 
उकारयुक्त शब्द भाग-७
8.2 MB
DOWNLOAD
२९]
उकारयुक्त शब्द भाग-८
8.5 MB
DOWNLOAD
३०]
एक मात्रायुक्त शब्द भाग-१
8.3 MB
DOWNLOAD
३१]
एक मात्रायुक्त शब्द भाग-२
8.2 MB
DOWNLOAD
३२]
एक मात्रायुक्त शब्द भाग-३
7.9 MB
DOWNLOAD
३३]
दोन मात्रायुक्त शब्द भाग-१
7.9 MB
DOWNLOAD
३४]
दोन मात्रायुक्त शब्द भाग-२ 
7.9 MB
DOWNLOAD
३५]
एक काना व एक मात्रायुक्त शब्द भाग-१
8 MB
DOWNLOAD
३६]
एक काना व एक मात्रायुक्त शब्द भाग-२
8 MB
DOWNLOAD
३७]
एक काना व एक मात्रायुक्त शब्द भाग-३
8 MB
DOWNLOAD
३८]
एक काना व दोन मात्रायुक्त शब्द भाग-१
8.2 MB
DOWNLOAD
३९]
एक काना व दोन मात्रायुक्त शब्द भाग-
7.1 MB
DOWNLOAD
४०]
अनुस्वारयुक्त शब्द भाग-१
9.2 MB
DOWNLOAD
४१]
अनुस्वारयुक्त शब्द भाग-२  
9.2 MB
DOWNLOAD
४२]
अनुस्वारयुक्त शब्द भाग-३
9.2 MB
DOWNLOAD
४३]
विसर्गयुक्त शब्द भाग-१
5.3 MB
DOWNLOAD
Created by- Shrikrishna Nihal http://www.primaryteachers.in
Sr.
Videos
Download
१]
१ ते १० अंक
DOWNLOAD
२]
११ ते २० अंक
DOWNLOAD
३]
१ ते १०० अंक
DOWNLOAD
४]
तुलना
DOWNLOAD
५]
वजाबाकी
DOWNLOAD
६]
दशकाची ओळख
DOWNLOAD
]
नाणी व नोटा
DOWNLOAD

3 comments:

  1. कविता audio आहेत का

    ReplyDelete
  2. आमची शाळा Semi English आहे.
    Maths English Medium साहित्य असल्यास Post करा.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.