Featured post

इ 9 वी चा रिझल्ट बनवण्याचे Excel सॉफ्टवेअर , Excel software for 9th result.

🌀 इ 9 वी चा रिझल्ट बनवण्याचे Excel सॉफ्टवेअर 2017-18 ! 🌀 9th Result Software 【 🚫 सूचना: क्लिक केल्यावर काही वेगळेच ओपन झाल्यास ती...

संगणिकृत शालेय रेकार्ड

संगणिकृत शालेय रेकार्डशालेय पोषण आहार योजना प्रपत्र                                                डाउनलोड करा .
स्मार्ट स्कूल टीसी बोनाफाईड,निर्गम                                             डाउनलोड करा
जनरलरजिस्टर                                                                              डाउनलोड करा 
माझी समृद्ध शाळा अहवाल /प्रपत्र .                                              डाउनलोड करा . 
सातत्यपूर्ण सर्वकाष मूल्यमापन आराखडा /प्रपत्र                         डाउनलोड करा  
युनिकोड सॉफ्टवेअर                                                                      डाउनलोड करा . 
QMT प्रपत्र                                                                                      डाउनलोड करा . 
दैनिक टाचण                                                                                 डाउनलोड करा . 
कुटुंब पंजिका  करा . 


वरील सर्व फाइल्सची  निर्मिती  "श्री हरके महेश शरणप्पा "(सहशिक्षक, कॅप्टन जोशी स्मारक विद्यालय, येणेगूर ता: उमरगा; जि :उस्मानाबाद मोबाइल :9975409161) यांनी अत्यंत मेहनतीने केली आहे. 

शालेय कार्यालयीन कागदपत्रॆ /प्रपत्रॆ/तक्ते/वेळापत्रक /अर्ज / वार्षिक- मासिक नियोजन इ. डाउनलोड करामुख्याध्यापकासाठी किरकोळ रजेचा अर्ज  ( pdf )                                डाउनलोड
शिक्षकांसाठी किरकोळ रजेचा अर्ज ( pdf )                                          डाउनलोड
माहितीचा अधीकार अर्ज ( pdf )                                                      डाउनलोड
दाखल -खारीज उतारा (pdf )                                                           डाउनलोड
बोनाफाईड सर्टीफिकेट ( pdf )                                                          डाउनलोड
निकालपत्रक ( pdf )                                                                      डाउनलोड
मासिक प्रगतीपत्रक  ( pdf )                                                            डाउनलोड


 लवकरच  शिक्षकांना / शाळांना उपयोगी पडणारी ईतर 50 -75 कागदपत्रॆ / प्रपत्रॆ /तक्ते / वार्षिक-मासिक नियोजन/ अर्ज / वेळापत्रक इ. उपलब्ध करून देण्यात येतील.

            
शालेय रजिस्टर व फाईल ची नावे दर्शविणार्या पट्ट्या डाउनलोड करा. 
     

मित्रांनो, आपल्या शाळॆत अंदाजे वेगवेगळी  150 ते 200 रजिस्टर्स व फाईल्स असतात.या सर्व रजिस्टर्स व फाईल्सवर योग्य क्रमांक व नाव लिहील्यास चटकण शोधता येतात व पहायला निटनेटकी दिसतात.
         रजिस्टर्स व फाईल्सची नावे दर्शविणार्या अंदाजे 150 पट्ट्या ( सोबतच्या चित्रात दाखविल्या प्रमाणे ) मी तयार कलेल्या आहेत.

पट्ट्या रजिस्टर व फाईलवर चिकटविल्यानंतर त्यावरून 2 इंची (पारदर्शक ) सेलोटेप चिकटवा , त्यामुळे लॅमिनेशन केल्याप्रमाणे होईल व लवकर खराब हेणार नाही.

रजिस्टर व फाईल्स ची नावे दर्शविणार्या पट्ट्या डाउनलोड करा.

3 comments:

Powered by Blogger.